FINALE

Start

Doelschijf veranderen

Verandering van schijf (drive) Actie
Zoals u heeft kunnen lezen zijn wij uitgegaan van installatie op de D-schijf. Natuurlijk kunt u het pakket installeren op de schijf van UW keuze maar dient u enkele aanpassingen te doen in het configuratiebestand. Hieronder de noodzakelijke acties.  
Met het kladblok (of Notepad) opent u in de FINALE-directory het bestand FINALE.INI met het type configuratie-instellingen. Het volgende scherm verschijnt:
U ziet de volgende regels

BASEDIR=d:\FINALE
DATADRIVE=d:\FINALE
BACKGROUND=d:\FINALE\PLAATJES\Bankbiljetten.jpg

Wanneer u de driveaanduiding =d verandert in b.v. =f dan zal het pakket vanaf drive f gaan werken waarbij wij er wel vanuit gaan dat u FINALE ook heeft geinstalleerd op drive f.